Pomáhajme druhým

Záleží nám na pomoci zdravotne postihnutým deťom 

Obchodné meno: Iný život

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52138330

Sídlo: Snežnica 375

Číslo účtu: SK 05 5600 0000 0063 6187 1001.

Ďakujeme