Postup darovanie 2% z dane

Krok 1.: informovať zamestnávateľa o úmysle darovať 2% z dane a označiť v ročnom zúčtovaní zaplatených preddavkov na daň, že darujete 2% a to do 15.2.2020.

Krok 2.: zamestnávateľ vydá zamestnancom potvrdenie o zaplatení dane.

    Vyplníte vyhlásenie a zanesiete na daňový úrad alebo Vám ho rovno vyplní zamestnávateľ a zanesie na daňový úrad.

 SZOČ  odovzdáva stránku z daňového priznania, kde je uvedené poukázanie 2%.

 Údaje  do vyhlásenia o prijímateľovi (našej organizácie)  :

                  Obchodné meno: Iný život

                  Právna forma: občianske                                           združenie

                  IČO: 52138330

                  Sídlo: Snežnica 375

Tlačivá vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vám pošleme na vyžiadanie mailom.